بایگانی دسته بندی :زاویه سازی فک

خانه بایگانی بر اساس دسته بندی "زاویه سازی فک"

زاویه سازی فک در نامجو

زاویه سازی فک یک روش جراحی تغییر شکل چهره است که به منظور بهبود نواحی چهره مانند چانه، فک تیز، فک گرد و دیگر ویژگی‌های صورتی صورت انجام می‌شود. این جراحی می‌تواند به...
ادامه مطلب