تیم

خانه Team مهندس ساناز توکلی

مهندس ساناز توکلی

فارغ التحصیل مهندسی الکترونیک با 10 سال تجربه اپراتوری لیزر


واجد شرایط

اپراتوری لیزر

اطلاعات تماس

شنبه - پنجشنبه 16 - 20

دارای 10 سال تجربه اپراتوری لیزر