تیم

خانه Team دکتر محسن سلطانی

دکتر محسن سلطانی

پزشک داخلی و پوست و زیبایی با 15 سال تجربه پوست و زیبایی


واجد شرایط

22 سال سابقه کاری

اطلاعات تماس

شنبه - پنج شنبه 16:00 - 20:00
حمعه تعطیل

دکتر محسن سلطانی

دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی